•  
  •  
  • Home
  • /Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest

Marek Skała MEGALIT IS

31-455 Kraków

ul. Ułanów 46/20

NIP: 677-102-59-98

REGON: 350767408

Marek Skała MEGALIT IS OŚWIADCZA:

Prowadzimy działania biznesowe wyłącznie wobec osób prawnych i firm.

Nie prowadzimy żadnych działań biznesowych wobec osób indywidualnych.

Jedyne dane jakie posiadamy to adresy mailowe osób, które przekazały je nam w formie wizytówki biznesowej lub przysłały wiadomość mailową.

Żadnych innych danych nie posiadamy, nie gromadzimy i nie przetwarzamy.

Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub drogą mailową pisząc na adres marek.skala@megalit.pl

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
ADO przetwarza wyłącznie dane pozyskane z otrzymanych wizytówek oraz przesłanych maili. Są to głównie adresy mailowe oraz numery telefoniczne. Innych danym ADO nie gromadzi i nie przetwarza.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu: realizacji usług szkoleniowych, kontaktów zawodowych, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, wysyłania informacji na temat płatności, biznesowego kontaktu telefonicznego na numer podanego telefonu biznesowego.

Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi?
Wyłącznie osoby uprawnione w ADO. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych na zewnątrz.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane biznesowe są przechowywane bezterminowo.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.

ADO nie przekazuje danych osobowych nikomu.

Marek Skała – Właściciel