•  
  •  

Trener / Coach

Pierwsze szkolenie zrobiłem, bo… musiałem. Wykładowca przedmiotu Zarządzanie zagroził, że nie zdam egzaminu, bo nie potrafię zarządzać zdobytą wiedzą. Było to w 1991 roku, w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu. Marketing zaliczyłem na ocenę A. I jako egzamin z Zarządzania miałem zrobić trzydniowe szkolenie dla 15 inżynierów z pewnej firmy właśnie z Marketingu. Broniłem się. Przecież przeczytałem tylko jedną jedyną książkę (1991!) jaka istniała wtedy w języku polskim! Wykładowca na to, że oni jej nie przeczytali, bo nie mają. Szkolenie zrobiłem. Zarządzanie zdałem. Dyrektor tej firmy „sprzedał” mnie koledze. Trzy dni z negocjacji. Tak się powstał Instytut Szkoleń MEGALIT…

Member of ICF, certyfikowany przez Erickson College

Współzałożyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych